یشتر از نوزادان مراکشی و هلندی مستعد قرار گرفتند اما این تفاوت

سیگار کشیدن دسته گل رز قرمز روزانه در خانه در مقایسه با خانه های مراکشی و هلندی بیشتر در خانواده های ترک اتفاق می افتد.

نوزادان ترک بیشتر از نوزادان مراکشی و هلندی مستعد قرار گرفتند، اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود.

خانواده های ترک و مراکشی در مورد تغذیه با شیر مادر تفاوتی نداشتند. استفاده از لحاف و بالش در میان نوزادان ترک و مراکشی در مقایسه با نوزادان هلندی بیشتر بود.

یک مطالعه مقدماتی انجام شد که شامل 22 خانواده ترک، 44 مراکشی و 31 خانواده هلندی ساکن در منطقه اوترخت بود.

از اداره مرکزی آمار هلند، فهرستی از روستاها و شهرها جمع آوری شد که در آن بیش از 500 خانواده ترک و بیش از 500 خانواده مراکشی زندگی می کردند.

5 هشت قیمت حوله تن پوش منطقه، از جمله مناطق شهری و حومه شهر، به طور تصادفی انتخاب شدند.

این نمونه نماینده غلظت جمعیت ترک و مراکش بود. داده ها از ژوئن 1999 تا اکتبر 1999 توسط دو مصاحبه کننده که قبلاً آموزش دیده بودند در 28 کلینیک کودک خوب جمع آوری شد.

از مطالعه آزمایشی ما دریافتیم که بسیاری از مادران قومی که هلندی صحبت نمی کردند، توسط یکی از اعضای خانواده که هلندی صحبت می کرد همراه بودند.

تخت کودک

به دلایل عملی تخت کودک و مالی تصمیم گرفته شد از مترجم استفاده نشود. در طول ساعات مشاوره در کلینیک های خوب نوزاد، از همه والدین نوزادان بین 4 هفته تا 2 سال، نه تنها والدین ترک، مراکشی و هلندی، خواسته شد که در آن شرکت کنند.

قومیت کودک به عنوان قومیت مادر تعریف شد.

سوال آخر در پرسشنامه این بود که آیا والدین تا به حال در مورد مرگ تخت نوزاد شنیده اند یا خیر.

مقاومت درخت بادام هندی حرارتی تعداد کل لایه‌های بستر با مقادیر ضامن تعریف شد.

ضامن یک واحد مقاومت حرارتی است، یک ضامن 10 برابر اختلاف دمایی بر حسب درجه سانتیگراد بین سطوح یک ماده است زمانی که جریان گرما از آن 1 وات بر متر مربع است. توسط والدین گزارش شده است.

  • منابع:
    1. Infant care practices related to cot death in Turkish
  • تبلیغات: 
  1. فروش پارچه گیپور | فروشگاه انواع پارچه مرغوب ایرانی و وارداتی
  2. لیست قیمت روشویی دستشویی کابینتی
  3. فروش ابر اسفنجی | فروش ابر و اسفنج تهران
  4. خرید نهال گردو فیروزکوه