کاهش نرخ کاغذ لاینر ایرانی باعث افزایش قیمت دلار شد

کاغذ روغنی می تواند غذا را بسوزاند
اگر به اشتباه یک تکه کاغذ لاینر ایرانی کوچک از تابه ای که در حال پختن آن هستید بیرون بگذارید، ممکن است بسوزد.

در نتیجه، غذای شما نیز ممکن است بسوزد.

همچنین ببینید: آیا مارشمالو می تواند بد شود و چگونه آن را درک کنیم؟
همچنین از آنجایی که فضای توستر بسیار محدود است، باید مراقب باشید که آتش سوزی نشود.

در فر با توستر هالوژن قابل استفاده نیست

اگر از اجاق توستر هالوژن استفاده می کنید (یعنی فری که از لامپ هالوژنی استفاده می کند)، استفاده از کاغذ روغنی را توصیه نمی کنیم.

این توسترها به سرعت گرم می شوند و هنگام استفاده از کاغذ روغنی در داخل آنها ناامن هستند.

کاغذ لاینر ایرانی

می تواند آتش سوزی ایجاد کند
باید کاغذ روغنی را تا حد امکان از کناره های توستر دور نگه دارید.

از آنجایی که مساحت آن محدود است، اگر حتی قسمت کوچکی از کاغذ با دیواره‌ها تماس پیدا کند که در حین پخت بسیار داغ می‌شود، ممکن است کاغذ بسوزد.

کاغذ روغنی فقط برای استفاده در دمای کمتر از 425 در نظر گرفته شده استدرجه فارنهایت بنابراین اگر آن را روی حرارت بیشتر قرار دهید می سوزد و غذای شما هم می سوزد.

چرا باید از استفاده از کاغذ روغنی در توستر اجتناب کنید؟
توسترها دو میله بسیار داغ در بالا و پایین قفسه دارند که در آن یک ورقه پخت یا هر چیز دیگری را که روی آن می‌پزید یا می‌پزید قرار می‌دهید.

اگر کاغذ پوستی به طور تصادفی به یکی از این دو لت برخورد کرد، ممکن است آتش ایجاد کنید.

حداکثر محدوده دمای فر برای استفاده از کاغذ روغنی چقدر است؟
استفاده از کاغذ روغنی بالاتر از 425 درجه فارنهایت توصیه نمی شود. قبل از گذاشتن کاغذ در فر، حتماً فر را از قبل گرم کنید.

همچنین در صورتی که سازنده فر مجاز به استفاده از آن نیست از کاغذ روغنی استفاده نکنید.