سنگ مرمریت از کلمه یونانی marmaros گرفته شده

کلمه سنگ مرمریت مشکی رگه دار از کلمه یونانی marmaros گرفته شده است و در لغت به معنای “سنگ درخشان” است.

در واقع، از زمان های قدیم، این سنگ به دلیل درخشندگی ذاتی اش که به واسطه ضریب شکست پایین کلسیت که به نور اجازه می دهد تا قبل از بازتابش در داخل سنگ نفوذ کند، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

ایجاد اولین اشیاء مرمر به دوران نوسنگی در یونان باستان برمی گردد که سرشار از معادن سنگ مرمر بود.

از آنجا، استفاده از سنگ مرمریت مشکی طلایی به خاستگاه مجسمه سازی یونان و سپس به معماری دوران کلاسیک گسترش یافت.

به دلیل تأثیر فرهنگ یونانی، رومی ها سنگ مرمر را نیز ماده ای ارزشمند می دانستند.

بنابراین، در ابتدا، رومی ها سنگ مرمر را از یونان وارد کردند و متعاقباً شروع به استخراج آن در قلمروهای خود کردند، مانند منطقه لونی که مرمر معروف کارارا از آنجا می آید.

سنگ مرمریت نسکافه ای چه نوع سنگی است؟

مرمر سنگی دگرگونی است که جزء اصلی آن کربنات کلسیم (CaCO3) است.

سنگ مرمر انواع مختلفی دارد که بر اساس ترکیب و ناخالصی های موجود در داخل آنها طبقه بندی می شوند.

خلوص مشخصه آن، عاری از هرگونه ناخالصی و پسماند، خود به خود یک سری سؤالات را ایجاد می کند که سنگ مرمر چه نوع سنگی است و مرمر چگونه تشکیل می شود؟

خوب، سنگ مرمریت سفید نما نتیجه تبلور مجدد کانی های کربناته موجود در سنگ های رسوبی است.

  • منابع:
    1. Marble: what is it
  • تبلیغات: 
    1. با روغن کنجد زیبایی پوست خود را چندبرابر کنید!
    2. کشوری که دارای انسان های فرا زمینی می باشد!
    3. شکار ماهی با استفاده از نبات شیرین
    4. فوبیای یک کودک ۷ ساله به شلوار!